Bohemia Cargo

Menu Vyhledávání

Užitečné odkazy

 • Všeobecné zasílatelské podmínky SSL

  PDF ZDE
 • Úmluva CMR - silniční přeprava

 • Plné znění

  PDF ZDE
 • Dodatek - doklad

  PDF ZDE
 • GDPR - memorandum

  PDF ZDE
 • Haagsko-Visbyská pravidla - námořní přeprava (English version)

  PDF ZDE
 • Hamburská pravidla - námořní přeprava (193/1996 Sb.m.s.)

  PDF ZDE
 • Montrealská úmluva - letecká přeprava (123/2003 Sb.m.s.)

  PDF ZDE
 • Incoterms 2010 - vymezení vztahů mezi prodávajícím, kupujícím a dopravcem

  PDF ZDE
 • ISMP 15 - požadavky ošetření dřevěných palet při vývozů do jednotlivých států světa

  PDF ZDE
 • ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

  PDF ZDE
 • AETR - Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (62/2010 Sb.m.s.)

  PDF ZDE
 • Státní svátky členských států EU

  PDF ZDE
 • Zákazy jízd kamionů - Česká republika, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko, Itálie

  PDF ZDE
 • Zkratky v dopravě

  PDF ZDE
 • Karnet TIR

  PDF ZDE